Waarheid over de eindtijd

16,95

Excl. BTW: €15,55

Excl. BTW:
€15,55
ISBN/EAN:
9789079859764
Model:
Paperback
Merk / Auteur:
Koster, Leen; Zon, Henk van

Omschrijving

De auteurs van dit boek hebben zichvele jaren intensief beziggehouden metonderzoek van de Bijbelse waarhedenmet betrekking tot eindtijd en toekomst.Biddend willen zij met hun kennis en inzichtchristelijk Nederland ondubbelzinnigeduidelijkheid verschaffen teneinde 'af terekenen' met wijdverbreide dwaalleerdenkbeeldenen schimmige hersenspinsels.Sommige christenen zijn van mening dat destudie van de toekomst voor het grootstegedeelte 'koffiedik kijken' is; dikwijlsadviseren zij het onderwerp simpelweg temijden. Een onjuiste gedachte, want GodZélf vindt het thema zó essentieel dat Hijer een derde van Zijn Woord aan heeftbesteed. In Daniël 10:14 zegt God:'Ik ben gekomen om u te verstaan te gevenwat u in het laatst der dagen overkomenzal; want het is een gezicht aangaande detoekomst'.Jezus leert in Johannes 16:13 dat de christendie 'luistert' naar 'de verkondiging' doorde Heilige Geest van 'de toekomstigedingen' een duidelijk en gedetailleerdinzicht ontvangt in 'hetgeen weldra moetgeschieden' (Openbaring 1:1).
Default
Attribute Koster. Leen; Zon. Henk van