Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld en wordt dagelijks onderhouden. Toch kan De Ontmoeting Boeken met... geen garantie geven dat alle op deze site gepubliceerde informatie, of de informatie van de sites waarnaar verwezen wordt, volledig of correct is.
De Ontmoeting Boeken met... is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voorvloeit uit het gebruik van deze site, of van de onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.

Deze site is mede tot stand gekomen met subsidie van Provincie Overijssel.