Kolossenzen en filemon

36,00

Excl. BTW: €33,03

Excl. BTW:
€33,03
Beschikbaarheid:
1
Model:
Gebonden
Merk / Auteur:
Eck, John van

Omschrijving

In de wirwar van overtuigingen die in de oude wereld werden gepropageerd, spoort Paulus de gelovigen aan om bij Christus te blijven. Ze moeten zich niets aan laten praten want in Hem hebben zij alles wat de anderen zeggen hun te kunnen bieden, en meer! Paulus schrijft aan de Kolossenzen om hen weerbaar te maken. Hij wil dat ze zich kunnen verdedigen op de drukke markt van geloven en levensovertuigingen. Dat maakt de brief actueel ook voor onze tijd waarin het geestelijk leven een even bont gezicht laat zien als in de tijd van Paulus. Dr. John van Eck studeerde klassieke taal- en letterkunde en theologie. Sinds 1981 werkt hij namens de Nederlands Hervormde Kerk als legerpredikant. Eerder verscheen van hem in de serie CNT het commentaal op Handelingen. Dit boek is één van de themadelen in het Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde Serie. Deze serie staat onder redactie van prof. Van Bruggen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Geref. Kerken (Vrijgemaakt) te Kampen. De reeks vormt vanaf 1987 een voortzetting van de sinds 1922 verschenen 'Kommentaar op het Nieuwe Testament'. Deze Derde serie staat in principiële continuïteit met de vorige, maar kent een gewijzigde opzet: ze is nu onderverdeeld in afdelingen en naast de commentaar delen verschijnen thematische overzichtsdelen.
Default
Attribute Eck. John van
Tags: