Volk van God

14,95

Excl. BTW: €13,72

Excl. BTW:
€13,72
Beschikbaarheid:
2
Model:
Paperback
Merk / Auteur:
Ouweneel, Willem

Omschrijving

Dit boek is een aanvulling op de al eerder verschenen trilogie waarin drie bijbelse thema's behandeld werden, steeds vanuit zowel joods als christelijk gezichtspunt: de Sjechinah, de Torah en de Messias. In dit deel worden een aantal andere kenmerken van het 'volk van God' behandeld (of men dit begrip 'volk van God' nu rabbijns dan wel christelijk opvat). Wat betekent dat: 'volk van God'? Is Israël het volk van God, of is de christelijke Gemeente dat? Of zijn zij dat elk apart? Wat zijn de verschillen, maar ook de frappante parallellen tussen het oud- en het nieuwtestamentische volk van God? De miqveh (het reinigingsbad), de b'rit milah (de besnijdenis), de sjabbat, de kasjroet (de spijswetten), Èrets Jisra'eel (het land Israël, het Beloofde Land), de z'vachim (de oudtestamentische offers) en Jôm Kippoer (Grote Verzoendag). Je kunt je de orthodoxe Jood niet voorstellen zonder deze elementen. Maar je kunt je de bijbelse christen evenmin voorstellen zonder de doop, de wedergeboorte, de toekomstverwachting, de geestelijke groei, zijn plaats in de 'hemelse gewesten' en het offerwerk van Christus. In dit boek zullen deze thema's aan de orde komen.
Tags: