Israel in het hart van de kerk

16,95

Excl. BTW: €15,55

Excl. BTW:
€15,55
Model:
Paperback
Merk / Auteur:
Kinzer, Mark S

Omschrijving

De Messiasbelijdende Joodse theoloog Mark Kinzer laatverrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten uit hetNieuwe Testament. De verhouding tussen Jezus, Israël en deKerk komt er zo ineens anders uit te zien. Eeuwenlang wasJezus degene die christendom en jodendom diep verdeelde.Kinzer komt op basis van zijn nauwkeurige nieuwe lezingvan het Nieuwe Testament tot een andere conclusie: Jezusis degene die Kerk en Israël verbindt. Hij is tegelijk deMessias Koning van Israël en het Hoofd van zijn Lichaam,de Gemeente. Kinzer toont overtuigend aan dat het NieuweTestament een blijvende verbondenheid van Jezus metzijn volk Israël leert. Een verbondenheid die tot de dag vanvandaag voortduurt. Dit levert een heel ander plaatje op.Want door Jezus is de Kerk van Christus dan onlosmakelijkverbonden met het Joodse volk. De joden die Jezus alsMessias belijden belichamen deze verbondenheid van Israëlen de Kerk. Zij behoren immers tot beide. Dit boek maaktduidelijk dat het luisteren naar de Joodse stem onontbeerlijkis voor het verstaan van Gods weg met Kerk en Israël.
Default
Attribute Kinzer. Mark S
Tags: